ความสำคัญ ของ การบำรุงรักษาบ้าน

ความสำคัญ ของ การบำรุงรักษาบ้าน

บ้าน เป็นสถานที่หลักของทุกคน เป็นที่ให้เราอยู่อาศัยทุกวัน จนเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ซึ่งบางครั้งด้วยความเคยชิน หรือ ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ อาจทำให้ใครหลายคน อาจมองข้ามส่วนของบ้าน ที่ควรได้รับการดูแลรักษา การเป็นเจ้าของบ้านต้องอาศัยความรับผิดชอบมากกว่าการเช่า

ความสำคัญ ของ การบำรุงรักษาบ้าน

หากเกิดสิ่งใดขัดข้องเป็นเรื่องในมือของเจ้าบ้าน หรือ ผู้อาศัยที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหานั่น หมายถึง ความรับผิดชอบของทุกคนที่อาศัย ในการดูแลรักษาบ้านให้สมบูรณ์ ดังนั้น เพื่อให้บ้านของเรามีสภาพดี แข็งแรงน่าอยู่ ดูไม่ทรุดโทรม จึงต้องมีการบำรุงรักษาบ้านอยู่สม่ำเสมอ ความสำคัญของการดูแลรักษาบ้าน มีด้วยกันหลายประการดังนี้

ประหยัดเงิน ข้อดี ของการบำรุงรักษาบ้าน คือ การประหยัดเงิน แม้ว่าจะเสียทั้งทุนทรัพย์ การลงแรง และเวลา เพื่อทำให้บ้านคงสภาพที่ดีพร้อมอยู่เป็นประจำ แต่เงินทุกบาท ที่เราใช้ดูแลบ้าน ในตอนนี้ย่อมส่งผลต่อไปในอนาคต เพราะการแก้ไขปัญหาเล็กน้อยจิปาถะ แต่เนิ่นๆ เช่น รอยแตกบนกำแพง ดีกว่าต้องมาแก้ไขทีหลัง เมื่อปัญหาแย่ลงในระยะยาว แล้วการดูแลบ้าน ช่วยประหยัดเงินได้ดีกว่าปล่อยทิ้งไว้ เพราะปัญหาที่สะสม มักจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องใหญ่ในภายหลัง และต้องเสียทั้งเวลาและจ่ายเงินค่าซ่อมแซม ที่แพงพอๆ กับการซื้อใหม่

ประสิทธิภาพ การดูแลรักษาบ้าน จำเป็นต้องทำงานบ่อยครั้ง ซ้ำแล้ว ซ้ำเล่า เพื่อให้พื้นที่ในบ้านทำงานได้อย่างมีประโยชน์ ซึ่งต้องใช้ความอดทนค่อนข้างมาก เหมือนกับการทำความสะอาดบ้าน เช่น การกวาดพื้น ต้องหมั่นกวาดอย่างน้อยทุกสัปดาห์ หรือมากกว่านั้น เพื่อรักษาความสะอาด ซึ่งหากขาดการดูแลจะทำให้พื้นที่ต่างๆ ในบ้านมีประสิทธิภาพน้อยลง เช่น หากไม่ทำความสะอาดคอยล์เย็น ภายใต้ตู้เย็น ก็จะทำให้ใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น ในการแช่แข็งอาหาร นอกจากเรื่องประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นประโยชน์ในเรื่องประหยัดเงินค่าสาธารณูปโภค ที่ลดลง

มูลค่าของบ้าน วัตถุอาคารย่อม มีการเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา แต่คุณภาพ และอายุการใช้งาน ขึ้นอยู่กับวิธีเก็บรักษา ของผู้ใช้เช่นกัน นอกจากเรื่องการตลาดแล้ว การดูแลบ้าน สามารถมีผลโดยตรงต่อมูลค่าบ้านด้วย

กรณีที่เจ้าของบ้าน ตัดสินใจที่จะขายบ้าน หากไม่มีการบำรุงรักษาระบบ และเครื่องใช้อย่างเหมาะสม รายงานการตรวจสอบบ้าน อาจแสดงให้เห็นว่ามีปัญหาด้านต่างๆ ผู้ซื้ออาจต้องการราคาส่วนลด ขึ้นอยู่กับปัญหานั้นๆ หรือ อาจขอให้มีการเปลี่ยน และซ่อมแซมระบบที่อาจส่งผลต่อไปในอนาคต ซึ่งจะทำให้เจ้าของบ้าน ไม่ได้รับเงินจากการขายบ้านมากเท่าที่ควร การทำโครงการปรับปรุงบ้านและบำรุงรักษา จึงเป็นผลดีต่อมูลค่าบ้าน และส่วนได้จากการขาย

สิ่งรบกวน การดูแลรักษาบ้านที่ไม่ดี มาพร้อมกับสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์ ที่อาจลุกล้ำเข้ามาผ่านช่องโหว่รอบบ้าน ซึ่งอาจเป็นการเชื้อเชิญเข้ามาโดยไม่รู้ตัว เช่น หนู หรือ แมลง ที่อาจมุดแทรกเข้ามาในรอยแตกของบ้าน งูในสวนรกทึบ ที่ไม่ได้รับการดูแล หรือกระทั่งในรูปแบบคนร้าย ที่บุกรุกเข้ามาในบ้าน ที่ขาดระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี การบำรุงรักษาบ้าน จึงเป็นเหมือนการป้องกันภัย เบื้องต้น ที่เราคาดไม่ถึงในชีวิตประจำวัน

ประกันบ้าน ประกันบ้าน โดยทั่วไปไม่ครอบคลุม ถึงความเสียหายที่เกิดจากการขาดการบำรุงรักษา ตัวอย่างเช่น หากเจ้าของบ้านไม่เคยทำความสะอาดรางน้ำ หรือ ซ่อมแซมหลังคารั่ว จนเป็นต้นเหตุ ให้เกิดน้ำท่วมภายในบ้าน ก็อาจเกิดปัญหายามที่ต้องการเงินชดเชยที่บริษัทประกัน จะออกค่าใช้จ่ายทดแทน เช่นเดียวกับการรับประกันบ้าน

อุดมสุข บ้านเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของทุกคน เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนบุคลิกภาพ ตัวตนและวิถีชีวิตของผู้อยู่อาศัย สิ่งที่สำคัญคือการบำรุงรักษาให้บ้านเป็นสถานที่ที่เราอยู่ได้ด้วยความอุ่นใจและสร้างเสริมประสบการณ์อันดีของผู้อยู่อาศัย การหมั่นจัดระเบียบดูแลให้การทะนุถนอมสิ่งรอบกายเริ่มต้นจากที่บ้านจะส่งเสริมนิสัยในการดำรงชีวิตอย่างเป็นแบบแผนตามไปด้วย การบำรุงรักษาบ้านเป็นจึงส่วนสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีและระดับความสุขในการอยู่อาศัย