การป้องกันแดดไม่ให้เข้าที่พักอาศัย

การป้องกันแดดไม่ให้เข้าที่พักอาศัย

การป้องกันแดดไม่ให้เข้าที่พักอาศัย ปกติความร้อนจะเข้าสู่ตัวบ้านได้ 3 วิธีตามหลักวิทยาศาสตร์ คือการนำผ่านวัสดุต่างๆ การพาคลื่นความร้อนพัดผ่าน และการแผ่รังสีจากวัสดุที่อมความร้อน สำหรับประเทศไทยดวงอาทิตย์โคจรจากทิศตะวันออกอ้อมทิศใต้ไปยังทิศตะวันตกเป็นเวลา 8-9 ปีต่อเดือน ดังนั้นตั้งแต่เวลาเที่ยงวันเป็นต้นไปแสงแดดจะรุนแรงและส่องกระทบผนังและหลังคาของตัวบ้านโดยตรงการป้องกันความร้อนจึงควรจะทำในบริเวณที่บ้านได้รับความร้อนโดยตรง ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีดังนี้

การป้องกันแดดไม่ให้เข้าที่พักอาศัย

• ยื่นชายคาหรือติดตั้งกันสาด เพื่อป้องกันไม่ให้แสงแดดส่องเข้ามาถึงภายในบ้านโดยตรง และไม่เฉพาะบริเวณมีช่องเปิดอย่างประตูหน้าต่างเท่านั้น แต่ควรจะมีกันสาด แผงกันแดดให้ร่มเงาแก่ผนังและส่วนต่างๆ ของบ้านด้วย เพราะผนังที่โดนแดดจัดในตอนกลางวันจะสะสมความร้อนไว้ และคายความร้อนเข้าสู่ภายในบ้านในเวลากลางคืน

• ปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่น โดยโดยเฉพาะด้านทิศตะวันตกของบ้าน เพื่อให้ต้นไม้ช่วยดูดซับความร้อนไม่ให้ความร้อนกระทบบ้านโดยตรง และนอกจากนั้นกระบวนการสังเคราะห์แสงและการคายน้ำของต้นไม้ใหญ่ยังเป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิแวดล้อมโดยรอบให้ลดต่ำลงด้วย

• หลีกเลี่ยงการสร้าง Thermal Mass เช่น ลาดจอดรถคอนกรีตผืนใหญ่ๆ ทางทิศใต้หรือตะวันตกที่อยู่ใกล้บ้านมากเกินไป เพราะจะเป็นตัวสะสมความร้อนและแผ่หรือกระจายความร้อนให้ลมพัดพาความร้อนนั้นเข้าสู่ตัวบ้าน

• ระวังบ่อน้ำตื่นๆ ที่อยู่ใกล้ๆ บ้าน และอยู่ทางทิศใต้หรือทิศตะวันตกของบ้าน จะมีคุณสมบัติเหมือนกระจกเงาที่สะท้อนรังสีความร้อนเข้าสู่บ้านโดยตรง หากอยากมีบ่อน้ำในบริเวณบ้านต้องทำให้สภาพแวดล้อมรอบบ่อน้ำร่มรื่น มีต้นไม้ใหญ่ มีระดับน้ำที่ลึกเพียงพอที่จะหน่วงความร้อนและไม่สะท้อนแดดที่ประมาณ 1-1.5 เมตร บ่อน้ำนี้จึงจะช่วยลดอุณหภูมิลมร้อนให้เย็นลงก่อนที่จะพัดเข้าสู่ตัวบ้านได้

การป้องกันแดดไม่ให้เข้าที่พักอาศัย

• ติดตั้งฉนวนกันความร้อนกลุ่มฉนวนใยแก้วหรือฉนวนโฟมที่มีความหนาที่บริเวณหลังคา ฝ้าเพดานชั้นบนสุดและผนังด้านที่รับแดดโดยตรง

• หลีกเลี่ยงการทำช่องเปิดที่ผนังด้านทิศตะวันตก เพราะจะเป็นการนำความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านโดยตรง หากจำเป็นก็ควรมีให้น้อยที่สุดหรือต้องป้องกันด้วยร่มเงาชายคาหรือต้นไม้

• จัดพื้นที่ใช้สอยที่ใช้เป็นประจำ ในเวลากลางวันถึงเย็นไม่ให้อยู่ทางทิศตะวันตก หากเป็นไปได้ควรจัดให้อยู่ทางทิศเหนือจะดีที่สุด หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ในตำแหน่งที่ต้องโดนแดดต้องป้องกันด้วยการติดผ้าม่านหรือมู่ลี่ที่มี silver Backup ช่วยลดความร้อน หรือสะท้อนความร้อนออกจากตัวอาคาร

ที่กล่าวมานี้เป็นวิธีป้องกันความร้อนเข้าบ้านอย่างง่ายๆ โดยใช้ธรรมชาติและความเข้าใจในธรรมชาติเบื้องต้น ซึ่งน่าจะช่วยลดการใช้เครื่องปรับอากาศในเดือนที่ร้อนที่สุดได้บ้างไม่มากก็น้อย