การสร้างบันไดไว้ชิดริมถือว่าดีที่สุด

การสร้างบันไดไว้ชิดริมถือว่าดีที่สุด บันไดบ้าน ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญและขาดไม่ได้ สำหรับบ้านแทบจะทุกครัวเรือน ที่ต้องเลือกให้เข้ากับประเภทการใช้งานต่าง ๆ ซึ่งบันไดบ้านนั้นก็มีให้เลือกด้วยกันหลากหลายรูปแบบ ให้เหมาะสมกับการใช้งานและมีความสวยงาม ซึ่งในการสร้างบันไดบ้าน ในแต่ละครั้งนั้น ต่างก็มีปัจจัยในการสร้างบันไดบ้าน ไม่ว่าจะเป็นราคา การใช้วัสดุในการก่อสร้างบันไดบ้าน ตลอดจนถึงลักษณะและสัดส่วนที่ดีของบันไดบ้าน เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อการใช้งานในระยะยาว นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึง ตำแหน่งการวางบันไดบ้าน ทิศไหนดี หรือที่เราเรียกว่าการจัดวางบันไดบ้าน ตามหลักฮวงจุ้ย ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน

รูปแบบของบันไดบ้าน มีกี่แบบ อะไรบ้าง

1. บันไดบ้านช่วงเดียว
บันไดบ้านแบบช่วงเดียว เป็นบันไดที่มีลักษณะเป็นทางเส้นตรง เป็นท่อนเดียว ไม่มีส่วนเว้าส่วนโค้ง หรือรอยต่อทางเลี้ยวแต่อย่างใด ซึ่งบันไดบ้านแบบนี้จะเหมาะกับบ้านที่มีลักษณะประตูหน้าบ้านทรงยาว ที่มีลักษณะประตูด้านหน้าของบ้านที่ค่อนข้างแคบ สามารถออกแบบเพิ่มเติมได้ค่อนข้างหลากหลาย นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบพื้นที่ส่วนข้าง ๆ ของบันไดบ้านแบบช่วงเดียว ให้เป็นชั้นวางหนังสือ หรือชั้นใส่ของต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์นอกจากการขึ้นลงบันไดบ้านเพียงอย่างเดียว

2. บันไดบ้านแบบหักฉาก หรือ บันไดรูปตัว “L”
บันไดบ้านลักษณะนี้จะเป็นบันไดบ้านแบบตั้งฉากคล้ายกับรูปตัวอักษร “L” ในภาษาอังกฤษ โดยบันไดบ้านลักษณะนี้จะเหมาะกับตัวบ้านที่มีลักษณะเล็กและต้องการประหยัดพื้นที่ในการใช้สอย โดยบันไดบ้านลักษณะนี้จะมีการแบ่งบันไดบ้านออกเป็นทั้งหมด 2 ช่วง (Flight) ด้วยกัน โดยแต่ละช่วงโดยช่วงแรกจะเป็นช่วงฐาน ก่อนจะเลี้ยวตั้งฉากขึ้นไปให้มีลักษณะเหมือนรูปตัวอักษร “L” ตรงช่วงบริเวณชานพัก (Landng) ของบันได

3. บันไดบ้านแบบหักกลับ หรือ บันไดบ้านแบบรูปตัว “U”
บันไดบ้านแบบนี้จะมีลักษณะคล้ายกับบันไดหนีไฟ ที่จะมีลักษณะจำนวนชั้นที่เท่า ๆ กัน แบบหักกลับเป็นมุม 180 องศา หรือ เป็นลักษณะของรูปตัวอักษร “U” ซึ่งบันไดบ้านลักษณะนี้จะมีในบ้านหรืออาคารที่มีความสูงเพดานของแต่ละชั้นในระยะที่เท่า ๆ กันหรือมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันมาก โดยปกติแล้วบ้านทั่วไปจะใช้บันไดบ้านที่มีลักษณะแบบนี้ ซึ่งบันไดบ้านแบบรูปตัว “U” นั้น จะมีลักษณะเป็นแบบทอดยาวไปจนถึงชั้นชานพักตรงกลางของช่วงบันไดบ้าน ก่อนจะวนกลับทิศทางเดิมจากชานพักบันได ซึ่งบันไดบ้านลักษณะนี้จะเหมาะกับตัวบ้านที่มีขนาดเล็ก และมีเนื้อที่จำนวนจำกัด แต่บันไดบ้านแบบรูปตัว “U” นี้ ก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปตามขนาดของตัวบ้าน

4. บันไดบ้านแบบโค้งวงกลม
บันไดบ้านลักษณะนี้จะเป็นบันไดบ้านที่มีลักษณะโค้งมนเป็นวงกลม เหมาะสำหรับบ้านที่มีดีไซน์หรูหรา มีของประดับตกแต่งเยอะ เน้นการแสดงให้เห็นทุกส่วนที่ครอบคลุมภายในตัวบ้าน โดยบันไดบ้านลักษณะนี้จะมีลักษณะการหมุนเวียนในแต่ละชั้นที่เป็นวงกลมหมุนเวียนต่อกันไปเรื่อย ๆ หากเป็นบ้านหรู ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ หรือใช้ในโอกาสสำคัญ ๆ เป็นพิเศษ บันไดบ้านลักษณะนี้ก็จะตอบโจทย์กับตัวบ้านเป็นอย่างมาก

5. บันไดบ้านแบบเกลียวหมุน
บันไดบ้านแบบเกลียวหมุน เป็นบันไดบ้านที่มีลักษณะเป็นทรงเกลียว ที่มีลักษณะวนไปทางด้านใดด้านหนึ่ง หมุนเวียนไปเรื่อย ๆ ทำให้กินเนื้อที่ใช้สอยภายในบ้านน้อย ซึ่งบันไดบ้านแต่ละรูปแบบก็จะมีลักษณะรูปแบบและความสวยงามที่แตกต่างกันออกไป ให้เราเลือกได้ตามความชอบและความเหมาะสมสำหรับตัวบ้าน เหมาะกับตัวบ้านที่มีขนาดเล็กและต้องการประหยัดพื้นที่ในการใช้สอย สามารถดัดแปลงบันไดบ้านแบบเกลียวหมุนให้มีหน้าตาที่สวยงาม แต่ในขณะเดียวกันการใช้งานบันไดบ้านในรูปแบบนี้ก็จะมีความสะดวกสบายในการใช้สอยที่น้อยกว่าบันไดบ้านรูปแบบอื่น ๆ นับเป็นข้อเสียของบันไดบ้านทรงนั่นเอง