การใช้หลักฮวงจุ้ยบ้านไม่ควรมีรอยรั่วในทุกๆจุดของบ้านอาจส่งผลกระทบด้านลบ

ตามหลักฮวงจุ้ย การดูแลบ้านให้ปราศจากการรั่วไหลเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมการไหลเวียนของพลังงานเชิงบวก และการสร้างสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยที่กลมกลืนกัน การรั่วไหลไม่ว่าจะบนหลังคา ผนัง หรือท่อประปา สามารถขัดขวางการไหลของพลังชี่หรือพลังงานภายในบ้าน ส่งผลให้เกิดผลกระทบด้านลบมากมายต่อสุขภาพ ความมั่งคั่ง และความเป็นอยู่โดยรวมของผู้อยู่อาศัย

ในฮวงจุ้ย น้ำเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรือง การรั่วไหลหมายถึงการสูญเสียความมั่งคั่งและอาจส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยประสบปัญหาทางการเงิน นอกจากนี้ น้ำที่รั่วไหลยังทำให้เกิดการเจริญเติบโตของเชื้อรา ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยได้

ห้ามมีรอยรั่วในทุกๆจุดของบ้าน เพราะหมายถึงการรั่วไหลของทรัพย์สินเงินทอง หาเข้ามาได้แต่เก็บไม่อยู่ยิ่งรอยรั่วใหญ่ เงินจะออกมาก อีกทั้งหากมีรอยรั่วหลายจุดคนในบ้านจะแตกความสามัคคี

เพื่อแก้ไขรอยรั่วและรักษาสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยที่กลมกลืนกัน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบบ้านอย่างสม่ำเสมอเพื่อดูรอยรั่วและซ่อมแซมทันที ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบหลังคาว่ามีงูสวัดหรือกระเบื้องที่ชำรุด ตรวจสอบท่อประปาเพื่อหารอยรั่วหรือหยดน้ำ และให้แน่ใจว่าผนังมีการปิดผนึกและกันซึมอย่างเหมาะสม

คุณสามารถส่งเสริมการไหลเวียนของพลังงานเชิงบวก เพิ่มความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรือง และสร้างสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยที่ดีต่อสุขภาพและกลมกลืนตามหลักฮวงจุ้ยได้ด้วยการดูแลรักษาบ้านของคุณให้ปราศจากการรั่วไหล