คอนโดติดรถไฟฟ้า : มิวนีค สุขุมวิท 23 (MUNIQ SUKHUMVIT 23)

คอนโดติดรถไฟฟ้า : มิวนีค สุขุมวิท 23 (MUNIQ SUKHUMVIT 23) การมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง นับเป็นเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งของใครหลายคน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ คนวัยทำงานในยุคปัจจุบันที่ใฝ่ฝันจะมีคอนโดกลางเมือง หรือคอนโดใกล้รถไฟฟ้าเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิต

แต่ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าฐานเงินเดือนของเราที่มีอยู่นั้น สามารถกู้ซื้อคอนโดได้เท่าไหร่กัน เป็นการประเมินความสามารถในการกู้เพื่อกำหนดทำเลและราคาของคอนโดได้ ซึ่งแต่ละคนจะได้รับวงเงินกู้และยอดผ่อนชำระแต่ละงวดที่ธนาคารคำนวณให้แตกต่างกัน โดยดูจาก จำนวนเงินที่ต้องการผ่อนชำระต่อเดือน, จำนวนปีของการกู้, จำนวนเงินที่ต้องการกู้ และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี รวมถึงประวัติการชำระหนี้ที่ดีหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันอื่นๆ แต่ถ้าอยากทราบตัวเลขคร่าวๆ กันก่อนทางเราได้คำนวณวงเงินกู้เบื้องต้นมาให้ครับ

สามารถคำนวณวงเงินกู้ได้โดย…

รายได้ของเรา , ความสามารถในการผ่อน , วงเงินกู้

เป็นการคำนวณจากเงินเดือนเพื่อดูว่าเรามีความสามารถสูงสุดในการผ่อนได้ต่อเดือนเท่าไหร่ ส่วนใหญ่ธนาคารจะไม่คิดว่าเงินเดือนทั้งหมดของเราจะนำมาผ่อนบ้านหรือคอนโดได้ทั้งหมด ธนาคารจึงคิดความสามารถในการผ่อน หรือเรียกว่า Dept Service Ratio (สัดส่วนหนี้สินต่อรายได้) ซึ่งหาได้โดยนำภาระหนี้ทั้งหมด หารด้วยรายได้สุทธิ ซึ่งโดยทั่วไป ธนาคารจะกำหนดไม่เกิน 40% ของเงินเดือน หรือ 1 ใน 3 ของเงินเดือน โดยส่วนที่หักไปนั้นจะเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ส่วนที่เหลือนี้จึงให้เป็นเงินลงทุน หรือส่วนที่ธนาคารนำมาคิดความสามารถในการผ่อนชำระ

ความสามารถผ่อนชำระต่อเดือน = (เงินเดือน x 40%) – ภาระหนี้สินอื่น

เมื่อเรารู้จำนวนเงินผ่อนต่องวดสูงสุดที่เรามีความสามารถผ่อนได้ในแต่ละเดือนแล้ว ก็จะสามารถนำจำนวนเงินนี้ไปคำนวณเป็นวงเงินกู้สูงสุดที่จะสามารถกู้ได้ โดยหลักการเบื้องต้นในการประเมินวงเงินกู้นี้จะคิดจากจำนวนเงินที่ผู้กู้มีความสามารถผ่อนได้ในแต่ละงวดเป็นอัตราส่วน จำนวนเงินผ่อนชำระต่องวด 7,000 บาท ต่อยอดหนี้ 1 ล้านบาท

โดยเลขล้านละ 7,000 นี้มาจากการคิดคำนวณยอดที่จะผ่อนต่องวดในระยะเวลา 30 ปี ซึ่งในการกู้ซื้อบ้านหรือคอนโดธนาคารจะต้องคำนวณร่วมกับดอกเบี้ย ที่มีทั้งดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate ส่วนใหญ่จะให้จ่ายดอกเบี้ยต่ำเท่าๆ กันในช่วง 3 ปีแรก) และดอกเบี้ยลอยตัว (Flot Rate แบบ MLR หรือ MRR ที่ปรับขึ้นลงตามสภาพเศรษฐกิจ) หากคิดแล้วดอกเบี้ยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 5% เราก็จะผ่อนล้านละ 6,000 หากดอกเบี้ยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 6.5% เราก็จะผ่อนล้านละ 7,000 นั่นเอง

วงเงินที่จะสามารถกู้ได้ = (1,000,000 x ความสามารถผ่อนชำระต่อเดือน) / 7,000