จัดสวนตามหลักฮวงจุ้ยโดยการปลูกดอกบัวหน้าบ้าน เรียกทรัพย์

ในฮวงจุ้ยเป็นแนวทางปฏิบัติของจีนโบราณในการประสานบุคคลกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ การจัดสวนของคุณสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อการไหลเวียนของพลังงานรอบบ้านของคุณ วิธีหนึ่งที่ทรงพลังในการเพิ่มพลังบวกคือการปลูกดอกบัวหน้าบ้าน ส่งเสริมการไหลเวียนของพลังงานเชิงบวกตามหลักฮวงจุ้ยต่อไปนี้คือวิธีที่คุณสามารถรวมแนวทางปฏิบัตินี้เข้ากับการออกแบบสวนของคุณ

การเลือกจุดที่เหมาะสม : หน้าบ้านถือเป็น “ปากแห่งฉี” ที่พลังงานเข้ามา ปลูกดอกบัวไว้ในจุดที่ได้รับแสงแดดเพียงพอและมองเห็นได้จากทางเข้าเพื่อดึงดูดพลังบวก

การปลูกด้วยความตั้งใจ : ก่อนปลูกควรตั้งเจตนาให้สวนบัวของคุณชัดเจน จินตนาการถึงเป้าหมายและแรงบันดาลใจของคุณ เนื่องจากดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ การตรัสรู้ และความเจริญรุ่งเรือง

การสร้างการออกแบบที่กลมกลืน : จัดเรียงต้นบัวของคุณในรูปแบบที่น่าพึงพอใจ เช่น เป็นรูปทรงกลมหรือทรงโค้ง เพื่อให้พลังงานไหลเวียนได้อย่างราบรื่น หลีกเลี่ยงมุมแหลมคมหรือการจัดวางที่เกะกะ

การรักษาความสะอาด : รักษาสวนบัวของคุณให้สะอาดและปราศจากเศษซาก เนื่องจากสิ่งนี้สะท้อนถึงแนวคิดเรื่องความบริสุทธิ์และช่วยรักษาพลังงานเชิงบวก

การเพิ่มองค์ประกอบสนับสนุน : เสริมพลังด้านบวกให้กับสวนบัวของคุณโดยผสมผสานองค์ประกอบอื่นๆ ของฮวงจุ้ย เช่น ลักษณะของน้ำไหลหรือหินที่จัดวางอย่างมีกลยุทธ์

การปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้ คุณสามารถสร้างสวนบัวที่สวยงามซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านของคุณเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมการไหลเวียนของพลังงานเชิงบวกตามหลักฮวงจุ้ยอีกด้วย