ตามหลักฮวงจุ้ยบ้านควรระวังช่องธนูลมเป็นเรื่องอุบัติเหตุหรือเหตุที่ต้องผ่าตัด

ตามหลักฮวงจุ้ย จะต้องคำนึงถึงตำแหน่งของช่องเปิดโค้งหรือหน้าต่างบานใหญ่ในบ้านด้วย ในฮวงจุ้ย ช่องเปิดถือเป็นจุดที่พลังงานหรือพลังชี่สามารถเข้าหรือออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว หากช่องเปิดเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม อาจขัดขวางการไหลเวียนของพลังงานและนำไปสู่ความไม่สมดุลในบ้านได้เพื่อให้แน่ใจว่ามีฮวงจุ้ยที่ดี

ขอแนะนำให้วางช่องเปิดคันธนูในบริเวณที่สามารถให้พลังชี่ไหลเวียนได้อย่างราบรื่น โดยไม่ทำให้ต้องเร่งเข้าหรือออกแรงเกินไป นอกจากนี้ ขอแนะนำให้ใช้ผ้าม่านหรือมู่ลี่เพื่อควบคุมปริมาณแสงและอากาศที่เข้ามาทางช่องเปิดเหล่านี้ เนื่องจากการสัมผัสกับองค์ประกอบเหล่านี้มากเกินไปอาจรบกวนความสมดุลของพลังงานในพื้นที่ได้ ตามหลักฮวงจุ้ยบ้านควรระวังช่องธนูลม เพราะช่องธนูลม คือ ช่องว่างระหว่างบ้านของบ้านฝั่งตรงข้าม หากช่องธนูลมตรงกับตำแหน่งนอน ฝั่งซ้ายจะส่งผลให้ผู้ชายป่วย ส่วนฝั่งขวาก็จะส่งผลให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายป่วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุ หรือเหตุที่ต้องผ่าตัดก็ตามเจ้าของบ้านใส่ใจกับการจัดวางและการจัดการช่องเปิดโบว์ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่กลมกลืน ส่งเสริมสุขภาพ ความสุข และความเจริญรุ่งเรืองตามหลักฮวงจุ้ย