วิธีป้องกันภัยอันตราย รอบบ้านให้ปลอดภัย

วิธีป้องกันภัยอันตราย รอบบ้านให้ปลอดภัย

ในโลกยุคปัจจุบัน อาชญากรรมได้พัฒนา ควบคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าทางสังคม และเทคโนโลยี ภัยมืดเป็นสิ่งที่ยากแท้หยั่งถึงสามารถเกิดอันตรายขึ้นได้ทุกทิศทาง โดยเฉพาะรอบบ้าน ซึ่งเป็นสถานที่ ที่ผู้พักอาศัยหลับสนิท ในยามวิกาล และอาจไม่ทันระวังการบุกรุกจากภายนอก อันเป็นเหตุให้บ้าน เกิดการชำรุดเสียหาย ต้องสูญเสียทรัพย์สินมีค่า หรือ ผู้อาศัยถูกประทุษร้าย อันตรายถึงชีวิต

วิธีป้องกันภัยอันตราย รอบบ้านให้ปลอดภัย

ดังนั้น สิ่งที่ดีที่สุด คือ การถือคติปลอดภัยไว้ก่อนคอยระมัดระวัง เตรียมการรับมืออย่างทันท่วงที ในสิ่งที่ไม่คาดคิดล่วงหน้า เพื่อทำให้บ้าน ยังเป็นสถานที่ปลอดภัยที่สุดอยู่เสมอ ซึ่งมีด้วยกันหลายวิธีที่จะช่วยป้องกันได้

ประตูบ้าน
ประตูบ้าน เป็นด่านแรกที่โจร หรือ คนร้ายเลือกจะเข้ามา นอกจากการล็อคประตูอย่างแน่นหนาสม่ำเสมอเป็นประจำแล้ว ควรสำรวจวัสดุ และลักษณะภายนอก เช่น ความแข็งแรงคงทนของกรอบประตู หรือบานพับ สำหรับประตูกระจก หรือ ประตูเลื่อนป้องกันได้ โดยวิธีง่ายๆ โดยใช้สิ่งกีดขวาง วางคั่นในบริเวณล่องรางเลื่อน หรือติดมุ้งลวดนิรภัย ในกรณีที่ซื้อบ้านมือสอง จากเจ้าของเก่า ควรเปลี่ยนตัวล็อค และกลอนของประตูใหม่ เพื่อป้องกันคนแปลกหน้าบุกรุก ในเวลาที่ไม่คาดคิด

หน้าต่าง
หน้าต่าง ถือ เป็นทางเข้ายอดนิยม สำหรับหัวขโมย และผู้บุกรุกเช่นกัน เจ้าของบ้านอาจเริ่มต้นป้องกัน ตั้งแต่วิธีการง่าย ๆ ได้แก่ ปิดม่านให้มิดชิด เพื่อบดบังการมองเห็นจากภายนอก หรือการปลูกพืชพันธุ์ไม้หนามไว้ข้างใต้หน้าต่าง ติดตั้งกระจกนิรภัย หรือเสริมฟิล์มนิรภัย ติดตั้งกรงเหล็กดัดเข้ากับหน้าต่าง ซึ่งสามารถถ่วงเวลาในการงัดแงะของโจรได้ ไปจนถึงเสริมด้วยเทคโนโลยีทันสมัยเช่น เซ็นเซอร์กันกระจกแตก ซึ่งจะแจ้งเตือนหากมีการงัดแงะประตูกระจก และทำให้หัวขโมยตกใจได้

แสงไฟ
นิสัยของคนร้ายเวลาก่ออาชญากรรม มักไม่ชอบอยู่ในพื้นที่สว่าง ให้ถูกพบเห็น ควรเปิดไฟทางประตูหน้าบ้าน หรือ ประตูหลังเพื่อแสดงให้รู้ว่ามีคนอยู่อาศัยในเวลานี้ และเป็นการระวังในเบื้องต้น ประโยชน์อีกด้านถือเป็นการเตรียมความพร้อม สำหรับเจ้าของบ้านที่จะไม่รู้สึกตกใจกลัวในความมืดด้วย เมื่อเกิดการบุกรุก แสงสว่างจะช่วยให้เราสามารถจดจำเหตุการณ์ หรือ ระบุรูปพรรณสัณฐานคนร้ายได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ระบบสัญญาณกันขโมย
สัญญาณกันขโมย คือ อุปกรณ์แจ้งเตือนภัย เมื่อมีเหตุบุกรุก จากบุคคลภายนอกเกิดขึ้น เป็นระบบป้องกันอัตโนมัติ ที่ทำงาน 24 ชั่วโมง เพื่อมอบความสะดวกสบาย และเป็นที่พึ่ง ให้ผู้อยู่อาศัยวางใจ ซึ่งด้วยวิวัฒนาการ ของเทคโนโลยี ทำให้อุปกรณ์บางรุ่นมีการพัฒนา ระบบส่งสัญญาณเตือน ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ เมื่อเจ้าของบ้านไม่อยู่ในเวลานั้น และยังมีเทคนิคเสริม สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นวิดีโอเทปหลักฐานได้อีกด้วย

จัดระเบียบบ้าน
ลักษณะการจัดวาง และการตกแต่งของรอบบ้าน ก็เป็นสิ่งที่สำคัญในบ้าน ที่มีการตั้งสิ่งของ ไม่เป็นที่ทาง หรือบริเวณสวน ที่มีต้นไม้รกขึ้นหนาทึบ สามารถกลายเป็นจุดลับสายตา และที่ซ่อนตัว สำหรับหัวขโมยในยามวิกาลได้ เจ้าบ้านควรหมั่นจัดระเบียบบ้าน ดูแลทำความสะอาด มีการคอยสำรวจพื้นที่ ซึ่งเป็นจุดอับสังเกต หรือมุมมืดอย่างรอบคอบ เพื่อเป็นทางสะดวกสำหรับผู้พักอาศัยและลดโอกาส เจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

สัตว์เลี้ยง
เพื่อนคู่ใจที่ดีที่สุดของมนุษย์ คือสัตว์เลี้ยงที่ซื่อสัตย์ ซึ่งคอยดูแลบ้านไม่ห่างไปไหน เหมือนเป็นอีกหนึ่งสมาชิกในครอบครัว ที่ทำหน้าที่เป็นหูเป็นตา ให้กับความปลอดภัยในบ้าน จากการศึกษาพบว่าสุนัข หรือ แมวฉลาด ที่จะแยกแยะลักษณะของคนร้ายออกได้ในระดับหนึ่ง กระทั่งสามารถรู้อารมณ์พื้นฐาน ที่แสดงทางสีหน้ามนุษย์ สัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัขจะช่วยส่งเสียงร้อง หรือ กระทั่งจู่โจม ตามสัญชาตญาณทันที เมื่อพบเหตุการณ์ไม่ชอบมาพากล หรือ คนแปลกหน้าที่เชื่อใจไม่ได้

ตู้นิรภัย
ตู้เซฟ คืออุปกรณ์สำคัญ ที่ควรมีติดบ้านไว้เพื่อความปลอดภัย ด้วยลักษณะเฉพาะ ในการเก็บรักษาทรัพย์สิน อันมีค่าจากการโจรกรรมได้ นอกจากหน้าที่หลักนี้แล้ว ตู้เซฟยังมีประโยชน์เพิ่มเติมหลายประการ ในเรื่องอื่นๆ เช่นเป็นพื้นที่เก็บสำรองเงิน นอกเหนือจากการฝากในธนาคาร ไว้ใช้กรณีเร่งด่วน อีกทั้งยังสามารถปกป้องทรัพย์สิน ด้านในอัคคีภัยได้ด้วยวัสดุ ที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันหยิบความร้อน ปัจจุบันตู้เซฟมีการพัฒนาเป็นระบบดิจิทัล และสามารถติดตามที่ตั้งได้ ด้วยอุปกรณ์สมาร์ทโฟน

ประกันภัย
บางครั้งเหตุร้าย ก็ยังสามารถเกิดขึ้นเกิน จากการควบคุมได้เช่นกัน แม้จะมีการป้องกันเป็นอย่างดีแล้วก็ตาม อีกทางหนึ่งที่จะช่วยเหลือเจ้าของบ้าน จากเหตุการณ์เหล่านี้ได้ คือ การทำประกันภัยด้วยวงเงิน ที่จะช่วยคุ้มครอง และชดเชยความเสียหาย จากการถูกโจรกรรม รวมถึงค่าซ่อมแซมอาคาร จากการถูกงัดแงะ