สะพานตัดผ่านบ้านตามหลักฮวงจุ้ยถือเป็นตำแหน่งขัดโชคขัดลาภ

สะพานที่ตัดผ่านบ้านถือเป็นตำแหน่งของทั้งโชคร้ายและโชคดี ในด้านหนึ่ง เชื่อกันว่าจะนำโชคร้ายมาให้ เนื่องจากสะพานเป็นสัญลักษณ์ของการตัดกระแสพลังงานของบ้าน ซึ่งอาจขัดขวางความสามัคคีและความเจริญรุ่งเรือง ในทางกลับกัน สะพานแห่งนี้ยังถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีด้วย เนื่องจากสะพานแห่งนี้เชื่อกันว่าจะนำโอกาสและความเชื่อมโยงใหม่ๆ มาสู่ชีวิตของผู้อยู่อาศัย

ดังนั้นในการปฏิบัติฮวงจุ้ย โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการมีสะพานตัดผ่านบ้านโดยตรง เพื่อรักษากระแสพลังงานเชิงบวกและความกลมกลืน การวางสะพานตัดผ่านบ้าน เชื่อกันว่าจะนำทั้งโชคร้ายและโชคดี ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและทิศทางที่แน่นอน ลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์นี้สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการไหลของพลังงานของบ้าน

เมื่อสะพานตัดผ่านใจกลางบ้าน มักถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความโชคร้าย เนื่องจากสามารถขัดขวางการไหลเวียนของพลังงานที่ประสานกัน ซึ่งอาจนำไปสู่ความท้าทายและอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตของผู้พักอาศัย เช่น ปัญหาสุขภาพ ปัญหาทางการเงิน หรือปัญหาความสัมพันธ์

ในทางกลับกัน หากวางสะพานในลักษณะที่เชื่อมระหว่างสองส่วนของบ้านก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี เพราะสามารถเป็นสัญลักษณ์ของการมารวมกันของชีวิตด้านต่างๆ นำไปสู่ความสามัคคี ความปรองดอง และความเจริญรุ่งเรือง

เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นจากสะพานที่ตัดผ่านบ้าน มีวิธีแก้ไขฮวงจุ้ยหลายวิธีที่สามารถนำมาใช้ได้ สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงการใช้กระจกเพื่อเปลี่ยนทิศทางการไหลของพลังงาน การวางต้นไม้หรือคริสตัลเพื่อเพิ่มพลังงานเชิงบวก หรือการจัดเรียงเฟอร์นิเจอร์ใหม่เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สมดุลและกลมกลืนมากขึ้น

การวางสะพานตัดผ่านบ้านตามหลักฮวงจุ้ยสามารถส่งผลได้ทั้งทางบวกและทางลบ โดยการทำความเข้าใจหลักการเหล่านี้และใช้วิธีแก้ไขที่เหมาะสม จะสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่กลมกลืนและเป็นมงคลได้