องค์ประกอบเบื้องต้นในการตกแต่งบ้าน

องค์ประกอบเบื้องต้นในการตกแต่งบ้าน

องค์ประกอบเบื้องต้นในการตกแต่งบ้าน การจัดและตกแต่งบ้าน เป็นการจัดและตกแต่งบ้านให้ดูสะอาด สวยงาม น่าอยู่อาศัย เป็นการจัดองค์ประกอบทุกส่วนของบ้านทั้งภายในและภายนอกบ้าน รวมทั้งบริเวณบ้าน ให้สอดคล้องกับความเหมาะสมตามสภาพของบ้าน และประโยชน์ใช้สอยของผู้อยู่อาศัย โดยคำนึงถึงงบประมาณ และทรัพยากรที่มีอยู่ ใช้ความประหยัด และนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดและตกแต่งบ้าน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูง ประหยัด และคุ้มค่า

องค์ประกอบเบื้องต้นในการตกแต่งบ้าน

องค์ประกอบเบื้องต้นในการตกแต่งบ้าน

ความเป็นสัดส่วน
ความสมดุลของการตกแต่งบ้านอยู่การจัดแจงอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ให้คงความเป็นสัดส่วนกับเนื้อที่ของบ้าน โดยจำเป็นต้องกำหนดโซนของพื้นที่ใช้สอยให้เหมาะสม ส่วนไหนเป็นจุดรับแขก ส่วนไหนเป็นมุมส่วนตัว ซึ่งหากไม่มีความเป็นสัดส่วนบ้านก็จะไม่น่าอยู่ และการตกแต่งบ้านให้เป็นสัดส่วนจะช่วยให้มีพื้นที่ใช้สอยที่เพิ่มขึ้น การจัดระเบียบ การทำความสะอาดก็จะง่ายขึ้นอีกด้วย

แสงและสี
ความสำคัญของแสงและสีนั้นช่วยให้การตกแต่งบ้านสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น แสงหมายถึงการความคุมแสงสว่างภายในบ้านให้เหมาะสมทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน การวางจุดของหน้าต่าง การเลือกรับแสงยามเช้าหรือบ่ายจากดวงอาทิตย์ วิธีแก้ไข เช่น การใช้ม่านปรับแสง ปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงากับบ้าน สี มีอิทธิพลเป็นอย่างมากในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึก เช่นกลุ่มสีในโทนร้อน และกลุ่มสีในโทนเย็น นอกจากนั้นสียังบ่งบอกถึงความเป็นยุคสมัยของการตกแต่งบ้านซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยจะมีคำถามอยู่ประจำว่า สีที่มาแรงใน พ.ศ.นี้ คือสีอะไร ซึ่งสมารถเป็นแนวทางแก่ผู้รักในการตกแต่งบ้านได้มากพอสมควร

องค์ประกอบเบื้องต้นในการตกแต่งบ้านประเภทวัสดุ
ปัจจุบันนั้นวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งบ้านมีมากมายหลายอย่างมาก รวม ทั้งแบบวัสดุธรรมชาติ เช่นไม้ หรือวัสดุสังเคราะห์ต่างๆ การจะเลือกวัสดุนั้นจำเป็นต้องเลือกให้เหมาะสมกับการตกแต่งบ้านซึ่งควรจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามรูปแบบของการตกแต่งของเจ้าของบ้าน เช่น โต๊ะเป็นไม้ แต่ใช้ เก้าอี้เป็นพลาสติก ซึ่งจะทำให้ดูขัดแย้งกัน

สร้างจุดสนใจ
ในการตกแต่งบ้านนั้น การจะสร้างความภาคภูมิใจให้แก่เจ้าของบ้านนั้นจำเป็นต้องมี สิ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ เป็นของรักของหวง เพื่อไว้ประดับภายในบ้าน อาจจะเป็นสิ่งของหายาก หรือ รางวัลที่ได้มาอย่างยากลำบาก ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราล้วนจะพบเห็นได้ทั่วไป เช่น การตู้โชว์ ของสะสมต่างๆ หรือแม้กระทั้งของตกแต่งบ้านแปลกๆที่ไม่ค่อยค้นเคยสายตาคนทั่วไป สิ่งนี้สามารถสร้างเป็นจุดสนใจได้

นี่เป็นเพียงองค์ประกอบเบื้องต้นที่จะทำให้การตกแต่งบ้านของคุณมีความสมบูรณ์ ยังมีอีกหลายองค์ประกอบหลายอย่างที่แตกต่างออกไป ตามขนาดของรูปแบบบ้าน รวมทั้งองค์ประกอบเล็กๆน้อยๆซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามค่านิยมและระยะเวลา ซึ่งขึ้นอยู่กับรสนิยมและความชอบของเจ้าของบ้าน