ฮวงจุ้ยการสร้างบ้านหน้าบ้านไม่ควรมีบ่อน้ำสองบ่อเพราะหมายถึงการเงินไหลออก

ในฮวงจุ้ย การจัดวางธาตุน้ำ เช่น บ่อน้ำ อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการไหลของพลังงานของบ้านของคุณ ที่หน้าบ้านไม่ควรมี บ่อปลาสองบ่อ เรียกว่าบ่อน้ำตา ไม่ดี น้ำตก ของบ่อปลา หรือทิศทางการไหลของน้ำจะต้องหันหน้าเข้าบ้านเสมอหน้าน้ำตกจะต้องหันเข้าบ้าน ห้ามหันออกนอกบ้าน เพราะการหันออกนอกบ้านจะหมายถึงการเงินไหลออก เพราะน้ำแทนความหมายของโชคลาภการเงิน

แนวทางปฏิบัติข้อหนึ่งแนะนำว่าการมีบ่อน้ำ 2 บ่ออยู่หน้าบ้านอาจไม่เหมาะ นี่คือเหตุผล: ความสมดุลและความกลมกลืน : ฮวงจุ้ยเน้นความสมดุลและความกลมกลืนในสภาพแวดล้อม การมีบ่อน้ำ 2 บ่ออาจสร้างความไม่สมดุลในการไหลของพลังงาน ซึ่งอาจนำไปสู่การหยุดชะงักในด้านต่างๆ ของชีวิต

ล้นหลาม : สระน้ำสองแห่งอาจล้นหน้าบ้านของคุณ ครอบงำองค์ประกอบอื่นๆ และสร้างความรู้สึกยุ่งเหยิงหรือวุ่นวายในการออกแบบภูมิทัศน์

การพิจารณาธาตุน้ำ : น้ำเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองในฮวงจุ้ย อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติของน้ำที่มากเกินไปสามารถสร้างความไม่สมดุลและอาจไม่สามารถดึงดูดพลังงานเชิงบวกได้เสมอไป

ทางเลือกอื่น : แทนที่จะมีสระน้ำสองแห่ง ลองพิจารณาบูรณาการองค์ประกอบอื่นๆ เช่น ต้นไม้ หิน หรือประติมากรรม เพื่อเพิ่มความสวยงามและการไหลของพลังงานที่หน้าบ้านของคุณ

สรุปตามหลักฮวงจุ้ยแนะนำให้หลีกเลี่ยงการสร้างบ่อน้ำ 2 บ่อไว้หน้าบ้านโดยตรง การรักษาสมดุล ความกลมกลืน และความรู้สึกสงบในสภาพแวดล้อมสามารถส่งผลเชิงบวกต่อพลังงานและความเป็นอยู่โดยรวมของพื้นที่อยู่อาศัยของคุณได้