สร้างบ้าน โครงสร้างบ้าน ใช้วัสดุอะไรดี

สร้างบ้าน โครงสร้างบ้าน ใช้วัสดุอะไรดี

อยากจะมีบ้านสักหลัง จะทำโครงสร้างด้วยเหล็ก หรือ คอนกรีตเสริมเหล็กดีกว่ากัน บางครั้งเจ้าของบ้านอยากจะได้แบบบ้านที่โดนใจ แต่ขาดความเข้าใจในการก่อสร้าง และถ้าได้สถาปนิกที่มีความสามารถ เขาจะสามารถออกแบบบ้านให้กับเจ้าของบ้านได้เหมาะสม ทั้งต่ออายุการใช้งาน และงบประมาณที่เจ้าของบ้านกำหนดไว้ด้วย การได้รู้จัก วัสดุ อุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้าน จะช่วยให้เจ้าของบ้าน และสถาปนิก มีความเข้าใจตรงกันที่เห็นภาพรวมได้ง่ายขึ้น

ข้อคำนึงในการเลือก โครงสร้างเหล็ก หรือ โครงสร้างคอนกรีต

น้ำหนักของวัสดุ

ระหว่างคอนกรีด และเหล็ก ใน 1 คิวของคอนกรีต มีน้ำหนัก 2400 กิโลกรัม แต่ถ้าเป็นเหล็กจะหนักต่อคิว 7,850 กิโลกรัม นั่นคือ ในปริมาตรที่เท่ากัน เหล็กจะหนักกว่าคอนกรีต ประมาณ 3.27 เท่า

Strength เป็นกำลังความสามารถ

ถ้าเป็นคอนกรีต Strength ในแรงอัด หรือแรงกด ขนาดกว้าง 1 เซ็นติเมตร ยาว 1 เซ็นติเมตร สูง 1 เซ็นติเมตร คอนกรีตจะรับน้ำหนักแรงอัดได้ 240 กิโลกรัมต่อตารางเซ็นติเมตร

ถ้าเป็นการวัดกำลังความสามารถของ แรงดึง ถ้าเราใช้คอนกรีตขนาด 1 เซ็นติเมตร ยาว 10 เซ็นติเมตร ถ้าเป็นคอนกรีตแล้วจับดึง คอนกรีตจะสามารถรับแรงดึงได้แค่ไม่ถึง 10% ของแรงอัด หรือประมาณ 24 กิโลกรัมต่อตารางเซ็นติเมตร

ถ้าเป็นเหล็ก Strength ในแรงอัด หรือแรงกด ขนาดกว้าง 1 เซ็นติเมตร ยาว 1 เซ็นติเมตร สูง 1 เซ็นติเมตร เหล็กจะรับน้ำหนักแรงอัดได้ 2,520 กิโลกรัมต่อตารางเซ็นติเมตร นั่นคือ เหล็กจะรับแรงอัด ได้มากกว่าคอนกรีต 10.5 เท่า

ถ้าเป็นการวัดกำลังความสามาร แรงดึงของเหล็ก ในขนาด 1 เซ็นติเมตร ยาว 10 เซ็นติเมตร แล้วนำมาจับดึง เหล็กจะสามารถรับแรงดึงได้เท่ากับความสามารถในการรับแรงอัด นั่นคือ 2,520 กิโลกรัมต่อตารางเซ็นติเมตร หรือเรียกได้ว่า เหล็กสามารถรับแรงดึงได้เท่ากับ 100 เท่า ของแรงอัด

สร้างบ้าน โครงสร้างบ้าน ใช้วัสดุอะไรดี

คอนกรีตเสริมเหล็ก

คอนกรีตเสริมเหล็ก คือการผสมผสานระหว่างคอนกรีต และเหล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคอนกรีตได้ดียิ่งขึ้น โดยนำเหล็กเส้นมาเสริมในคอนกรีต เพื่อแก้ปัญหาการรับแรงดึงของคอนกรีตที่ไม่ดี นั่นคือ ถ้าเป็นแรงอัด ให้คอนกรีตรับน้ำหนัก ส่วนแรงดึง ให้เหล็กที่นำมาเสริมรับแรงดึง ซึ่งสามารถนำมาทดแทนความสามารถได้ในระดับหนึ่ง

เปรียบเทียบราคาโครงสร้างเหล็ก หรือคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใน 1 คิวปูนของคอนกรีตเสริมเหล็ก จะมีราคาประมาณ 6,000 บาทต่อลูกบาศก์เมตร

ใน 1 คิปของเหล็ก ในทางการช่าง ถ้ารวมทุกอย่างแล้ว จะเฉลี่ยประมาณ 50บาท ต่อกิโลกรัม หรือ 392,500 บาทต่อลูกบาศก์เมตร

ซึ่งสรุปได้ว่า ราคาของโครงสร้างเหล็ก จะแพงกว่า ราคาของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ประมาณ 65 เท่า

ข้อเท็จจริงในการเลือกโครงสร้างบ้าน

เมื่อนำโครงสร้างเหล็ก หรือคอนกรีตเสริมเหล็ก มาออกแบบในการสร้างบ้าน โดยคิดคำนวณที่ลักษณะการใช้งาน ในการก่อสร้างบ้าน จะพบกว่า ถ้าเป็นการวางโครงสร้างบ้าน ถ้าเลือกใช้เหล็ก น้ำหนักเขาจะลดลงน้อยกว่าคอนกรีต ทำให้เข็มที่ใช้ก็ราคาลดลง โดยเฉลี่ยแล้ว เมื่อใช้โครงสร้างเหล็ก จะแพงกว่าโครงสร้างคอนกรีต ประมาณ 20 – 50%

การทำโครงสร้างที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก เมื่อก่ออิฐฉาบปูน จะสามารถฉาบปูนกับตัวคาน และเสาได้เลย เพราะเป็นเนื้อคอนกรีตเหมือนกัน จะสามารถเก็บงานได้สวยงาม ไม่มีร่องรอย

แต่ถ้าเป็นโครงสร้างเหล็ก หากต้องการก่ออิฐฉาบปูน ต้องทำการกรีดร่อง และใส่ซิลิโคน เพราะมีโอกาสที่เหล็กจะขยับตัวสูง ซึ่งเหล็กจะให้ตัวสูงกว่าคอนกรีต จึงส่งผลให้ ผนังที่ก่อไว้กับเหล็ก จะเสียหายก่อนได้ ดังนั้น อาคารหรือบ้านเรือน ที่ใช้โครงสร้างเหล็ก จะหลีกเลี่ยงการก่ออิฐ ฉาบปูน จะเลี่ยงไปใช้การออกแบบที่เป็น Facade , เป็นกระจก หรือวัสดุอื่นๆแทน

สรุป

คอนกรีต รับแรงอัดหรือแรงกด ได้ดี ประมาณ 240 กิโลกรัมต่อตารางเซ็นติเมตร แต่รับแรงดึงได้แค่ 10% ของแรงอัดหรือ 24 กิโลกรัมต่อตารางเซ็นติเมตร คอนกรีตจึงรับแรงดึงได้ไม่ดี
เหล็ก รับแรงอัดหรือแรงกด ได้ดี ประมาณ 2,520 กิโลกรัมต่อตารางเซ็นติเมตร แต่รับแรงดึงได้แค่ 100% ของแรงอัดหรือ 2,520 กิโลกรัมต่อตารางเซ็นติเมตร เหล็ก จึงมีความแข็งแรงกว่า คอนกรีต

ส่วนในเรื่องของราคา เหล็กจะมีราคาแพงกว่า คอนกรีตเสริมเหล็กประมาณ 65 เท่า ดังนั้น สถาปนิก จึงต้องออกแบบมาให้สอดคล้องกับรูปแบบบ้าน ที่ลูกค้าต้องการ บางองค์ประกอบ ก็ต้องใช้ โครงสร้างของคอนกรีตเสริมเหล็ก จะถูกกว่า บางองค์ประกอบ ก็ต้องใช้โครงสร้างของเหล็กจะดีกว่า หรือถ้าลูกค้าต้องการโครงสร้างเหล็กจริงๆ ก็ต้องเลือกผนังที่จะมาทดแทนการก่ออิฐ ฉาบปูน เพราะเหล็กจะให้ตัวสูง จึงส่งผลไม่ดีต่อการก่ออิฐฉาบปูน แต่ปัจจุบันก็มีหลายทางเลือกของผนัง ให้เลือกใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านทรง Modern เน้นการโชว์งานต่างๆ