Tag Archives: การดูแลบ้าน

ความรู้พื้นฐานในการออกแบบการจัดสวน

ความรู้พื้นฐานในการออกแบบการจัดสวน

ความรู้พื้นฐานในการออกแบบการจัดสวน การออกแบบจัดสวน คือการจะทำให้สวนมีความสวยงาม จะต้องมีความรู้พื้นฐานค่อนข้างจะสูงมาก ในเรื่องของการออกแบบ นอกจากนี้ สวนสวย ไม่ใช่ว่า สวนจะอยู่ได้นาน จะต้องดูว่าสวนสวย จะต้องมีการดูแลรักษาที่ดี เพื่อให้เขามีชีวิต ที่อยู่ได้ยาวนาน ด้วย หลักการออกแบบ จึงมีความ จำเป็น ต่อการจัดสวนมาก เพราะถือว่าการออกแบบ การเขียนแบบ เป็นจุดเริ่มต้น ของงาน การออกแบบ ที่ดีต้องอาศัยความรู้อยู่ 2 อย่างด้วยกัน

การดูแลรักษา กลิ่นภายในบ้าน ให้สะอาด

การดูแลรักษา กลิ่นภายในบ้าน ให้สะอาด

กลิ่น มีความสัมพันธ์ กับอารมณ์ของมนุษย์ และวิถีการดำเนินชีวิต เป็นวิธีบำบัดความเครียด ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง เรียกว่าสุคนธบำบัด (Aromatherapy) สามารถช่วยลดความดันโลหิต บรรเทาความเจ็บปวด และทำให้จิตใจสงบ ในขณะเดียวกัน สำหรับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ภายในบ้าน

เคล็ดลับ การบำรุงบ้าน ให้น่าอยู่

เคล็ดลับ การบำรุงบ้าน ให้น่าอยู่

ผู้อยู่อาศัยหลายท่าน มักจ้างผู้เชี่ยวชาญในการช่วยดูแลปรับแต่งบ้าน หรือ ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด แม้ว่าแท้จริงแล้วเจ้าของบ้านสามารถลงมือทำได้ด้วยตัวเอง โดยใช้ต้นทุนที่ต่ำกว่ามาก เพียงเพราะคนส่วนใหญ่ ยังไม่รู้เทคนิคต่างๆ ของมืออาชีพ