Tag Archives: กำจัดปลวก

บ้าน กับการกำจัดปลวกในบ้าน อย่างถูกวิธี

บ้าน กับการกำจัดปลวกในบ้าน อย่างถูกวิธี

การกำจัดปลวกในบ้าน และที่อยู่อาศัยของเรา ต้องหมั่นทำอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก 3 เดือน และควรปรึกษากับบริษัทกำจัดปลวกอย่างสม่ำเสมอ