Tag Archives: ฐานรากบ้าน

คำนวณสินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยบ้าน

คำนวณสินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยบ้าน ปกติแล้วทางธนาคารจะกำหนดให้ผู้กู้ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย โดยกำหนดจำนวนค่างวดตายตัวเป็นตารางชำระตั้งแต่วันทำสัญญาว่า แต่ละงวดจะต้องจ่ายเท่าไหร่ เช่น งวดละ 20,000 บาท ซึ่งเงินจำนวนนี้จะรวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยที่ทางธนาคารได้คำนวณมาเรียบร้อยแล้ว

หลักการสร้างบ้านหลายชั้นหรือชั้นเดียว

หลักการสร้างบ้านหลายชั้นหรือชั้นเดียว เป็นอีกประเด็นที่มักไถ่ถามและถกเถียงกันบ่อยครั้ง ถึงระยะความสูงจากพื้นบ้านสู่ฝ้าเพดาน สูงเท่าไหร่ถึงจะดี ? บ้างก็ให้คำตอบว่า 2.6 เมตรก็เพียงพอแล้ว บ้างก็ให้คำตอบว่า ต้องสูง 3 เมตรหรือสูงกว่านี้ยิ่งดี นับว่าเป็นประเด็นที่มีคำตอบอย่างหลากหลาย ทำให้หลาย ๆ ท่านที่กำลังคิดออกแบบบ้านใหม่กลับต้องเป็นกังวลไปตาม ๆ กัน ค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์หรือหนังสือเล่มไหนก็ไม่อาจได้คำตอบที่ชัดเจนเสียที เนื้อหาชุดนี้ “บ้านไอเดีย” จึงขอแนะนำข้อมูลไว้เป็นตัวเลือกในการพิจารณาออกแบบฝ้า เพื่อให้การอยู่อาศัยเหมาะสมลงตัวมากยิ่งขึ้น

บ้าน ที่เราจะสร้าง จะเลือกฐานรากบ้านแบบไหน!!!

บ้าน ที่เราจะสร้าง จะเลือกฐานรากบ้านแบบไหน!!!

บ้าน ที่เราจะสร้าง จะเลือกฐานรากบ้านแบบไหน!!! ขึ้นอยู่กับ ลักษณะของดิน และความสูงของบ้านและอาคารที่จะสร้าง