Tag Archives: นวลจันทร์

คอนโด เดอะ คิวบ์ ลอฟท์ นวลจันทร์ เริ่มต้น 1.59 ล้านบาท

คอนโด เดอะ คิวบ์ ลอฟท์ นวลจันทร์ เริ่มต้น 1.59 ล้านบาท

คอนโด เดอะ คิวบ์ ลอฟท์ นวลจันทร์ เริ่มต้น 1.59 ล้านบาท ตั้งอยู่ในทำเลศักยภาพโซนเลียบด่วน-รามอินทรา เดินทางสะดวกทั้งรถส่วนตัวและรถสาธารณะ โดยในส่วนของรถส่วนตัวเองมีทางด่วนให้ใช้งานใกล้ๆ คือทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์ ในขณะที่รถสาธารณะในอนาคตมีรถไฟฟ้าให้ใช้งานได้ถึง 2 สายทั้งสายสีเทาและสายสีชมพู ประกอบกับโดยรอบโครงการก็มีความอุดมสมบูรณ์สูงทั้งในระยะใกล้-ไกล