Tag Archives: นวัตกรรมสร้าบ้าน

ไม่มีความรู้เรื่องไฟฟ้า เทคนิคเดินสายไฟเองได้ง่าย ๆ ไม่ต้องรอช่าง

ไม่มีความรู้เรื่องไฟฟ้า เทคนิคเดินสายไฟเองได้ง่าย ๆ ไม่ต้องรอช่าง เนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมทางภาคอีสานครั้งใหญ่ บ้าน หรือ อาคารที่อยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าว มีความจำเป็นที่ต้องมีการฟื้นฟู ซ่อมแซมบ้านเรือนใหม่ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสำรวจ เช็คสภาพระบบไฟฟ้าภายในบ้าน ตรวจเช็คสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่ทั้งหมดหากพบว่ามีสายไฟฟ้ามีการชำรุด ต้องทำการเปลี่ยนสายไฟใหม่ทันที เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ต่อเติมรั้วบ้านสูงเท่าไหร่ดี ความสูงของรั้วบ้านต้องไม่ขัดกับกฎหมาย

ต่อเติมรั้วบ้านสูงเท่าไหร่ดี ความสูงของรั้วบ้านต้องไม่ขัดกับกฎหมาย จากปัญหานี้ หากอยาก ต่อเติมรั้ว แน่นอนว่าต้องคุยกับเพื่อนบ้านให้เข้าใจกันก่อนว่ารั้วเดิมนั้นสร้างอยู่ กึ่งกลางระหว่างแนวเขตที่ดินของทั้งสองบ้านหรือไม่ โดยดูจากหมุดโฉนด ถ้าหมุดหายก็อาจต้องให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูให้ หรือจะลองถามเพื่อนบ้านดูก่อนก็ได้ทั้งนี้ถ้ารั้วเดิมสร้างอยู่กึ่งกลางระหว่างแนวเขตที่ดิน รั้วนั้นก็จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของทั้งสองบ้านที่จะต้องช่วยกันสร้าง ดูแลและจ่ายค่าซ่อมแซมรั้วคนละครึ่ง แต่ถ้าต้องการต่อเติมรั้วเดิมก็ต้องพูดคุยกับเพื่อนบ้านก่อนว่าอนุญาตให้ทำได้ไหม อาจต้องมีแบบคร่าวๆ ไปให้เขาดูด้วย

ปรับแต่งตัวบ้านอย่างไร ก่อนตัดสินใจติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ปรับแต่งตัวบ้านอย่างไร ก่อนตัดสินใจติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ปรับแต่งตัวบ้านอย่างไร ก่อนตัดสินใจติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อากาศที่ร้อนระอุในช่วงฤดูร้อน เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก การติดตั้งเครื่องปรับอากาศจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมือง แต่เครื่องปรับอากาศนั้นมีความพิเศษกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่น นอกจากจะใช้พลังงานสูงในการใช้แต่ละครั้งแล้ว การติดตั้งยังต้องทำโดยช่างที่มีความเชี่ยวชาญ วันนี้ลองมาดูวิธีจัดบ้านให้เหมาะสมกับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศด้วยวิธีดังต่อไปนี้

นวัตกรรมสร้างบ้าน สำหรับผู้สูงอายุ

สร้างบ้านสำหรับผู้สูงอายุ

สร้างบ้านสำหรับผู้สูงอายุ บ้านที่เราอยู่อาศัยร่วมกับพ่อแม่ตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบัน หรือบ้านที่เพิ่งซื้อใหม่ที่มีผู้สูงอายุอาศัยรวมอยู่ด้วย สถานที่สำคัญที่เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุนั่นคือ ห้องน้ำ ดังนั้นลูก ๆ หรือหลาน ๆ อาจต้องออกแบบห้องน้ำใหม่หรือปรับเปลี่ยนบางส่วนเพื่อความปลอดภัยและสะดวกต่อการใช้งานของผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้นด้วย