Tag Archives: บางนา

Centro บางนา กม.7 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

Centro บางนา กม.7 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

Centro บางนา กม.7 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น มีที่ตั้งอยู่ในซอยราชวินิตบางแก้ว ที่มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสบาย เชื่อมต่อสู่ถนนบางนา-ตราด เข้าสู่ศูนย์กลางธุรกิจใจกลางเมืองและแหล่งที่ทำงานต่างๆได้ง่าย ใกล้ทั้งทางด่วน และถนนมอเตอร์เวย์