Tag Archives: มอเตอร์เวย์

บ้านเดี่ยว CENTRO รามอินทรา-จตุโชติ เชื่อมต่อทางด่วนและมอเตอร์เวย์

บ้านเดี่ยว CENTRO รามอินทรา-จตุโชติ เชื่อมต่อทางด่วนและมอเตอร์เวย์

บ้านเดี่ยว CENTRO รามอินทรา-จตุโชติ เชื่อมต่อทางด่วนและมอเตอร์เวย์ ตั้งอยู่ใกล้ถนนเลียบวงแหวนกาญจนาภิเษกซึ่งคนใช้รถเข้าออกเมืองสะดวก และใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนรามอินทรา – อาจณรงค์เพียงประมาณ 3 กม.เท่านั้น และสถานีรถไฟฟ้าอนาคตสายสีชมพู สถานีคู้บอน บนเส้นรามอินทราที่กำลังก่อสร้างอยู่