Tag Archives: รัชดาฯ-วงศ์สว่าง

THE CITY รัชดาฯ-วงศ์สว่าง ใกล้จุดขึ้นทางด่วนศรีรัช ราคาเริ่มต้นที่ 15.9 ล้านบาท

THE CITY รัชดาฯ-วงศ์สว่าง ใกล้จุดขึ้นทางด่วนศรีรัช ราคาเริ่มต้นที่ 15.9 ล้านบาท อยู่ติดถนนนครอินทร์ ใกล้แยกติวานนท์ในโซนนนทบุรี สามารถเดินทางเชื่อมต่อเข้าเมืองได้สะดวก เพราะอยู่ตรงจุดศูนย์กลางการเชื่อมต่อระหว่างนนทบุรี – กรุงเทพฯ พอดีค่ะ ที่นอกจากจะเป็นทางหลักเข้าเมืองแล้ว ก็ยังมีเส้นทางสำหรับเลี่ยงรถติด