Tag Archives: ราชพฤกษ์-สวนผัก

CENTRO ราชพฤกษ์-สวนผัก เริ่มต้น 7.99 ล้านบาท

CENTRO ราชพฤกษ์-สวนผัก เริ่มต้น 7.99 ล้านบาท

CENTRO ราชพฤกษ์-สวนผัก เริ่มต้น 7.99 ล้านบาท ตั้งอยู่ในซอยเชื่อมจากถนนบางกรวย-จงถนอม ซึ่งจะเป็นที่ดินผืนใหญ่ของ AP มีโครงการใหม่ๆของ AP อยู่รอบๆหลายโครงการ สภาพแวดล้อมโดยรวมบนถนนเส้นนี้จะเป็นที่อยู่อาศัยแนวราบเกือบทั้งหมด มีความเป็นชุมชนพอสมควรเพราะมีทั้งที่อยู่อาศัย, วัด, ร้านค้าริมทางและร้านสะดวกซื้อบ้างเป็นระยะๆ และความอุดมสมบูรณ์ในวงกว้างก็สะดวกพอสมควร สามารถไปห้างและ Community Mall ได้ ส่วนบรรยากาศรอบๆโครงการมีความเป็นส่วนตัว สงบเรียบร้อย เหมาะกับการอยู่อาศัยค่ะ