Tag Archives: สร้างบ้านสมัยใหม่

หลักการสร้างบ้านหลายชั้นหรือชั้นเดียว

หลักการสร้างบ้านหลายชั้นหรือชั้นเดียว เป็นอีกประเด็นที่มักไถ่ถามและถกเถียงกันบ่อยครั้ง ถึงระยะความสูงจากพื้นบ้านสู่ฝ้าเพดาน สูงเท่าไหร่ถึงจะดี ? บ้างก็ให้คำตอบว่า 2.6 เมตรก็เพียงพอแล้ว บ้างก็ให้คำตอบว่า ต้องสูง 3 เมตรหรือสูงกว่านี้ยิ่งดี นับว่าเป็นประเด็นที่มีคำตอบอย่างหลากหลาย ทำให้หลาย ๆ ท่านที่กำลังคิดออกแบบบ้านใหม่กลับต้องเป็นกังวลไปตาม ๆ กัน ค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์หรือหนังสือเล่มไหนก็ไม่อาจได้คำตอบที่ชัดเจนเสียที เนื้อหาชุดนี้ “บ้านไอเดีย” จึงขอแนะนำข้อมูลไว้เป็นตัวเลือกในการพิจารณาออกแบบฝ้า เพื่อให้การอยู่อาศัยเหมาะสมลงตัวมากยิ่งขึ้น

นวัตกรรมบ้าน และการออกแบบที่ตอบโจทย์ ในยุคนี้

นวัตกรรมการออกแบบบ้าน

ในปัจจุบันดีนั้นเป็นการสร้างบ้านในรูปแบบสมัยใหม่ และการประดิษฐ์วัตถุดิบหรืออุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ ในการสร้างความสะดวกสบายอย่างสูงที่สุด ต่อการอยู่อาศัยภายในบ้านนั้นเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีความโดดเด่น ในเรื่องของสถาปัตยกรรมและการออกแบบนั้น