Tag Archives: โครงการบ้าน พุทธสาธร

พฤกษาวิลล์ พุทธสาคร Pruksa Ville Phutthasakhon

พฤกษาวิลล์ พุทธสาคร Pruksa Ville Phutthasakhon โครงการ พฤกษาวิลล์ พุทธสาคร ตั้งอยู่บนถนนพุทธสาคร เข้าไปอีกประมาณ 1.3 กม. ไม่ไกลจากถนนเพชรเกษม, พุทธมณฑลสาย 4 และถนนเศรษฐกิจ ตรงไปยังพระราม 2 และกาญจนาภิเษกได้ ไม่ไกลจากสถานศึกษา, สถานที่ราชการ,ร้านค้า ร้านอาหาร, ห้างสรรพสินค้า และตลาดสด