Tag Archives: Wynn Condo พหลฯ 52

Wynn Condo พหลฯ 52-สะพานใหม่ เพียง 300 เมตร ถึง BTS สะพานใหม่

คอนโดใกล้รถไฟฟ้า สายสีเขียว

คอนโดใกล้รถไฟฟ้า สายสีเขียว Wynn Condo พหลฯ 52-สะพานใหม่ เพียง 300 เมตร ถึง BTS สะพานใหม่ ตั้งอยู่ภายใน ซ.พหลโยธิน 52 ระหว่าง ซ.พหลโยธิน52 แยก 8 และ แยก 10 ห่างจากปากซอย 300 เมตร